Bộ bát sứ trắng

155.000

Bộ bát sứ trắng
Mỗi bộ bao gồm:
Bát ăn cơm Ø11cmChiếc1155,000
Bát ăn xúp Á  Ø8cmChiếc1135,000
Bát ăn xúp Âu có nắp  Ø 8cmChiếc1160,000
Bát tô đựng canh 20cmChiếc1180,000
Danh mục: