Bộ chậu sơ chế

1.800.000

Bộ chậu sơ chế
Mỗi bộ bao gồm
Chậu to inox Ø500mmChiếc11,800,000
Chậu vừa Ø400mmChiếc11,400,000
Chậu  nhỏ Ø300mmChiếc1655,000
Danh mục: