Bộ dĩa Inox

100.000

Bộ dĩa Inox
Mỗi bộ bao gồm
Dĩa cỡ lớn 20cmChiếc1100,000
Dĩa cỡ trung 18cmChiếc190,000
Dĩa ăn thịt 18cmChiếc195,000
Dĩa ăn cá 19Chiếc1120,000
Dĩa ăn tráng miệng 16cmChiếc165,000
Danh mục: