Bộ thớt nhựa

120.000

Bộ thớt nhựaBộ1
Mỗi bộ bao gồm
Loại sơ chế, cắt thái thịt gia súcChiếc1120,000
Loại sơ chế, cắt thái thịt gia cầmChiếc1120,000
Loại sơ chế, cắt thái thủy hải sảnChiếc1120,000
Loại sơ chế, cắt thái rau củ quảChiếc1120,000
Loại sơ chế, cắt thái thực phẩm chínChiếc1120,000
Loại cắt thái thực phẩm là sản phẩm sữaChiếc1120,000
Danh mục: