Bộ xử lý hình ảnh LED VIDEO PROSESER VP9000

3.800.000

Bộ xử lý hình ảnh LED VIDEO PROSESER VP9000
HD Đa định dạng Đầu vào tín hiệu
Chuyển tiếp hoặc mờ dần giữa các tín hiệu
Tùy ý Hiển thị thu phóng tự do tùy ý
Hỗ trợ phát lại USB, hỗ trợ hoàn hảo cho nhiều video, định dạng hình ảnh
Có thể ngoại tuyến theo tác vụ, theo thời gian người dùng đặt để tự động phát hoặc chuyển tín hiệu
Bảo hành: 12 tháng