Dây thừng kéo 27 X 2,7

Liên hệ

– Được kết bằng sợi đay bền chặt, cầm nắm êm tay.
– Đạt tiêu chuẩn thi đấu chuyên nghiệp.
– Sản phẩm có độ dài tiêu chuẩn là 27 m và được tính theo cuộn.