Giá để dụng cụ

10.500.000

Giá để dụng cụ
Chất liệu: Inox
Kích thước: 50x180x160
Gồm 3 tầng giá, 1 tầng tủ
Danh mục: